Bạn chưa đăng nhập, hãy đăng nhập để sử dụng hết các chức năng nhé!

Câu hỏi thường gặp

Like không lên do một số nguyên nhân sau đây:

  1. Bài viết của bạn chưa công khai
  2. Bài viết có chứa link (Một số bài có link sẽ không lên được like. không phải tất cả)
  3. Đã đủ số bài viết được chạy like/ngày

Vui lòng chờ

Like.vn Like.vn Hỗ trợ viên
Xin chào! Chúng tôi ở đây sẵn sàng hỗ trợ bạn!