Điều khoản và chính sách khi sử dụng dịch vụ tại LIKE.VN

Quy định về coin

 1. Để có coin người dùng có thể donate cho hệ thống Like.vn để nhận thưởng với số lượng coin tương đương giá trị đã donate.
 2. Hình thức donate để lấy coin là hoàn toàn tự nguyện từ người dùng, đây không phải là dịch vụ trao đổi mua bán.
 3. Khi donate người dùng sẽ nhận được coin và số lượng coin này không thể quy đổi ngược lại.

Quy định khi dùng tương tác trên hệ thống

 1. Người dùng có thể dùng coin để trao đổi các tương tác cung cấp có trên hệ thống.
 2. Mỗi tương tác cung cấp có các quy định khác nhau, có thể xem chi tiết tại thông tin kênh từng loại tương tác trước khi sử dụng.
 3. Các tương tác cung cấp này có quy định và cách thức hoạt động có thể thay đổi theo thời gian.

Đối với bên donate coin

 1. Không dùng tương tác cung cấp vào các nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam, nếu vi phạm sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
 2. Có thể báo cáo các tương tác cung cấp khi dùng coin trao đổi nhưng không đạt được hiệu quả mong muốn tại mục hỗ trợ chúng tôi sẽ hỗ trợ thoả đáng mọi vấn đề liên quan.

Đối với hệ thống nhận donate coin

 1. Chúng tôi có trách nhiệm hoàn thành các nội dung tương tác bên donate khi được yêu cầu.
 2. Tiếp nhận xử lý các lỗi do bên người dùng donate báo cáo.
 3. Từ chối hỗ trợ các đơn hàng có nội dung vi phạm pháp luật hoặc bôi xấu danh dự tổ chức, cá nhân.
 4. Chúng tôi có quyền thu hồi toàn bộ coin và khoá tài khoản nếu phát hiện trường hợp lợi dụng lỗ hổng, gian lận trên hệ thống hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Việc bạn đồng ý sử dụng tương tác cung cấp của Like.vn thông qua việc bằng việc đăng ký tài khoản, bạn đã đọc và hiểu toàn bộ các điều khoản tại Like.vn.
Like.vn  sẽ từ chối trách nhiệm và không giúp đỡ về mặt pháp lý hay bất kỳ lý do nào khác với người dùng donate.

Vui lòng chờ